DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Hoàng Nam

Lâm Đồng

10

2

Nguyễn Vũ

Lâm Đồng

3

3

Vũ Cap Phi

Lâm Đồng

5

4

Đỗ Trọng Dưỡng

Lâm Đồng

10

5

Nguyễn Văn Hiệp

Lâm Đồng

6

6

Nguyễn Khánh

Lâm Đồng

10

7

Maria Bùi Xuân Thy Phụng

Lâm Đồng

10

8

Nguyễn Ngọc Bảo

Lâm Đồng

0

9

Nguyễn Văn Lợi

Lâm Đồng

12

10

Nguyễn Thị Huyền Trang

Lâm Đồng

10

11

Huỳnh Thanh Tâm

Lâm Đồng

9

12

Phạm Tiến Dũng

Lâm Đồng

5

13

Gb Nguyễn Văn Thể

Lâm Đồng

10

14

Nguyễn Thị Bích Ái

Lâm Đồng

8

15

Trần Đình Khánh

Lâm Đồng

7

16

Nguyễn Thế Hiển

Lâm Đồng

6

17

Vũ Kim Long

Lâm Đồng

4

18

Phạm Quốc Hùng

Lâm Đồng

8

19

Nguyễn Hữu Thiên Thy

Lâm Đồng

2

20

Nguyễn Quang Tuyên

Lâm Đồng

5

21

Phan Phát Hoàng

Lâm Đồng

10

22

Giuse Lâm Văn Sáng

Lâm Đồng

7

23

Giuse Nguyễn Cường Quốc

Lâm Đồng

2

24

Hoài An

Lâm Đồng

2

25

Kim Thanh

Lâm Đồng

6

26

Anna Minh Tâm

Lâm Đồng

1

27

Đỗ Thị Mỹ Liên

Lâm Đồng

0

28

Phạm Thị Tính

Lâm Đồng

10

29

Trương Thị Thanh Trúc

Lâm Đồng

2

30

Nguyễn Quang Tuyến

Lâm Đồng

0

31

Phạm Thế Minh

Lâm Đồng

1

32

Nguyễn Quang Tuyến

Lâm Đồng

4

33

Giuse Ngô Minh Quân

Lâm Đồng

7

34

Vũ Quốc Vương

Lâm Đồng

12

35

Trần Hoàng

Lâm Đồng

5

36

Nguyễn Thành Đạt

Lâm Đồng

1

37

Trần Minh Dương

Lâm Đồng

11

38

Trần Bình Đông

Lâm Đồng

1

39

Nguyễn Thị Tuyết Trâm

Lâm Đồng

3

40

Trần Hoài Nam

Hà Nội

0